Chính sách xóa dữ liệu

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình. Tìm hiểu thêm trong Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của Facebook nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan. Ví dụ: khi tìm kiếm nội dung nào đó trên Facebook, bạn có thể truy cập và xóa truy vấn đó khỏi lịch sử tìm kiếm bất cứ lúc nào, nhưng nhật ký ghi lại tìm kiếm đó sẽ bị xóa sau 6 tháng. Nếu bạn gửi bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để xác minh tài khoản, chúng tôi sẽ xóa bản sao đó sau 30 ngày kể từ ngày xét duyệt, trừ khi có quy định khác. Tìm hiểu thêm về việc xóa nội dung bạn đã chia sẻ và dữ liệu cookie thu được thông qua plugin xã hội.

Khi bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa nội dung bạn đã đăng, chẳng hạn như ảnh và cập nhật trạng thái của bạn, sau đó bạn sẽ không thể khôi phục thông tin đó. Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn không thuộc tài khoản của bạn và sẽ không bị xóa. Nếu không muốn xóa tài khoản nhưng muốn tạm thời ngừng sử dụng Sản phẩm, thì bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình. Để xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, hãy truy cập Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.